KPSS A

Alan bilgisi hazırlık programları KPSS ve tüm kurumların yapacağı test ve klasik sınavlarına yönelik eğitimi kapsamaktadır.

detaylar

KPSS B

Genel yetenek ve genel kültür programlarımızın içeriği KPSS ve tüm kurum sınavlarına yönelik tamamlayıcı niteliktedir.

detaylar

Kurum Sınavı

Uygulanacak programımız sınavı yapılacak kurumun test ve klasik sınavına yönelik spesifik eğitimden oluşmaktadır.

detaylar

Duyurular

Rehberlik

 1. 1
  KPSS Nedir?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir.

  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-A, KPSS-B ve KPSS-Öğretmenlik olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır. Kamu kurumlarının Müfettiş, Uzman, Denetmen ve Kontrolör Yardımcılığı ile kadroları KPSS-A, diğer tüm kadrolar ise KPSS-B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu kadro ve görevlere atanacak adaylar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

  KPSS nitelik itibariyle, personel alımında (Memur, Öğretmen, Uzman, Müfettiş, Denetmen v.s) yapılan bir (ön) eleme sınavıdır. Öğretmen ve memurluk kadroları için KPSS’de alınan puan ile başka bir sınav yapmadan direkt atama yapılırken, Uzmanlık, Müfettişlik, Denetmen, Kontrolör, gibi kariyer mesleklere girişte kurum tarafından ikinci bir sınav yapılmaktadır. A grubu kadrolar olarak bilinen bu kadrolara genellikle İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin yanı sıra Hukuk Fakülteleri, Mühendislik Fakültelerinin bazı bölümleri ile Matematik ve İstatistik bölümleri mezunları da girebilmektedir.

 2. 2
  KPSS A Grubu Kadrolar

  Başbakanlık, bakanlar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadrolar ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atama yapılacak kadro ve görevler içindir.

  Hâkimlik (idari Yargı), Müfettişlik, Kaymakamlık, Kontrolörlük, Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Uzmanlık, Murakıplık, Denetmenlik, Denetçilik A grubu kadrolardır. Bu kadrolara Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri ve Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış adaylar başvurabilmektedir.

 3. 3
  KPSS A Yaş Sınırı

  KPSS-A Grubu Kadroları için, genel itibariyle 35 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır.

  Örnek: Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı vs.

 4. 4
  Kariyer Meslekleri

  Kariyer meslek, yarışma ve yeterlik sınavı ile girilen mesleklere denir. Yarışma sınavını kazananlar önce yardımcı olarak atanırlar. Genellikle 3 yıl süren yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar kariyer mesleğe girmeye hak kazanırlar. Yardımcılık dönemi, yetiştirilme dönemidir. Bu dönemde, yoğun bir şekilde eğitim görülür ve meslek için gerekli ve zorunlu olan bilgiler alınır.

  Hâkimlik (idari Yargı), Müfettişlik, Kaymakamlık, Kontrolörlük, Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Uzmanlık, Murakıplık, Denetmenlik, Denetçilik (Sayıştay) kariyer meslekleridir.

  Yüksek Ücret (Görevde ve Emeklilikte), Yükselme imkanı (Üst Düzey idari Görevler), Yurtdışı imkanı (Toplantılara Katılma, Staj, Bilgi Görgü Artırma, Araştırma, Master-Doktora, Özel sektöre geçiş için basamak (mali müşavirlik, gümrük müşavirliği) Kariyer Mesleklerin Avantajlarıdır.

 5. 5
  KPSS B

  Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır. B grubu kadroları ise direkt KPSS puanı ile atama yapılan kadrolardır.

  Bu kadroların sınav konuları GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testlerinden oluşur. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadroları KPSS B kadrolarıdır.

  2013 yılında yapılan değişiklikle Kurum Avukatlığına atanma, merkezi atama dışına alınmış ve kurumların giriş sınavı ve mülakat sınavı yapması için düzenleme getirilmiştir. Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS B’ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır.

  KPSS A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Genel Yetenek Genel Kültür, Yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır.

  KPSS B Kadrolarına atama KPSS’ de Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından alınan puanlara göre yapılır. KPSS B Kadrolarına atanmak için fakülte mezunlarının KPSS’de almış oldukları Genel Yetenek ve Genel Kültür puanlarına göre tercihte bulunurlar.

  Not: Lisans mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP3, Ön lisans mezunlarının KPSS B kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP93, Ortaöğretim mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP94 olarak belirlenmiştir.

  Ön lisans ve Ortaöğretim mezunları için; Ortaöğretim ve Ön lisans mezunları için sınav Genel Yetenek ve Genel Kültür’den oluşup tek oturumda yapılır, Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olur, Sınavda toplam 150 soru sorulmaktadır.

 6. 6
  KPSS B Yaş Sınırı

  KPSS’nin düzenlendiği yönetmelik “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile 2002 yılında yayımlanmıştır. Tüm esaslar bu yönetmeliğe dayanılarak yürütülmektedir. Söz konusu bu yönetmeliğe 04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle iki madde eklenmiştir. Değişiklikle yönetmeliğe eklenen madde şu şekildedir: “EKMADDE 3– Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler.”

Gelecekten beklentiniz nedir?

Neden Dosya Akademi?

1

2001 yılından bu güne kadar binlerce öğrencinin kariyerinde imzası olan Musa Ceylan koordinatörlüğünde eğitimlerimizi sürdürmekteyiz.

2

Alanında uzman kadromuz ile KPSS, Kurum Sınavları ve Bankacılık Sınavlarına yönelik Türkiye’nin en kaliteli eğitimini vermekteyiz.

3

İktisat ve Muhasebe alanlarında, Temel Düzey Eşitleme Eğitimi ile kurs öncesi hazırlık programları başlatarak bir ilke imza attık.

musa-ceylan
4

Gelir Uzman Yardımcılığı KPSS Puan türünden Yetmiş Beş puan altında kalan öğrencilerimize bir sonraki yıl ücretsiz eğitim vermekteyiz.

5

Butik dershane sistemiyle belli sayıda öğrencimize tüm alanlardan sınırsız eğitim vererek, İktisat alanında ekstra etüt imkanı sunmaktayız.

6

Sizleri Dosya Akademi ile tanışmaya davet ediyoruz. Çünkü sürekli başarı tesadüf değildir. Biz sınavı kazandırıyoruz, Siz mülakata çalışın.