ANKARA KPSS-B KURSU

KPSS B

 • Genel Yetenek - Genel Kültür
 • Matematik, Geometri, Sayısal Mantık   –   85 Saat
 • Türkçe, Sözel Mantık   –   30 Saat
 • Tarih, Çağdaş Dünya Tarihi   –   70 Saat
 • Coğrafya   –   30 Saat
 • Vatandaşlık, Güncel Bilgiler   –   25 Saat

Notlar:

 • KPSS Kurum Sınavlarına Yönelik Tüm Kaynaklar Ücretsiz Verilmektedir.
 • Tüm Derslerden Sınırsız Eğitim Verilmektedir.
 • Haziran Ayından İtibaren Genel Yetenek Genel Kültürden 10 Adet Deneme Sınavı Yapılmaktadır.
 • Temmuz Ayında Genel Tekrar ve Soru Çözümü Yapılmaktadır.
 • Genel Yetenek Genel Kültür Programı Toplam Ders Saati 240 Saattir.

Alan Bilgisi Hazırlık Gruplarımız

 • Hafta İçi Sabah Grupları 09.00 - 14.00 (5 Gün)
 • .
 • .
 • Hafta İçi Öğle Grupları 09.00 - 14.00 (5 Gün)
 • .
 • .
 • Hafta Sonu Grupları 09.00 - 18.00 (2 Gün)
 • .
 • .

Lisans Gruplarımız

 • Hafta İçi Sabah Grupları 09:00 - 13:00
 • .
 • .
 • Hafta İçi Öğle Grupları 15:00 - 18:00
 • .
 • .
 • Hafta İçi Akşam Grupları 18:30 - 21:30
 • .
 • .
 • Hafta Sonu Grupları 09:00 - 13:00
 • .
 • .

Ön Lisans Gruplarımız

 • Hafta İçi Sabah Grupları 09:00 - 13:00
 • .
 • .
 • Hafta İçi Öğle Grupları 15:00 - 18:00
 • .
 • .
 • Hafta İçi Akşam Grupları 18:30 - 21:30
 • .
 • .
 • Hafta Sonu Grupları 09:00 - 13:00
 • .
 • .

KPSS B
Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır. B grubu kadroları ise direkt KPSS puanı ile atama yapılan kadrolardır. Bu kadroların sınav konuları GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testlerinden oluşur. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadroları KPSS B kadrolarıdır. 2013 yılında yapılan değişiklikle Kurum Avukatlığına atanma, merkezi atama dışına alınmış ve kurumların giriş sınavı ve mülakat sınavı yapması için düzenleme getirilmiştir. Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS B’ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. KPSS A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Genel Yetenek Genel Kültür, Yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. KPSS B Kadrolarına atama KPSS’ de Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından alınan puanlara göre yapılır. KPSS B Kadrolarına atanmak için fakülte mezunlarının KPSS’de almış oldukları Genel Yetenek ve Genel Kültür puanlarına göre tercihte bulunurlar. Not: Lisans mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP3, Ön lisans mezunlarının KPSS B kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP93, Ortaöğretim mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP94 olarak belirlenmiştir. Ön lisans ve Ortaöğretim mezunları için; Ortaöğretim ve Ön lisans mezunları için sınav Genel Yetenek ve Genel Kültür’den oluşup tek oturumda yapılır, Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olur, Sınavda toplam 150 soru sorulmaktadır. Ankara KPSS Kursu

KPSS B YAŞ
KPSS’nin düzenlendiği yönetmelik “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile 2002 yılında yayımlanmıştır. Tüm esaslar bu yönetmeliğe dayanılarak yürütülmektedir. Söz konusu bu yönetmeliğe 04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle iki madde eklenmiştir. Değişiklikle yönetmeliğe eklenen madde şu şekildedir: “EK MADDE 3– Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler.” Ankara KPSS Kursu