Kurum Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

 • Hukuk 200 Saat
 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İcra – İflas Hukuku
 • İktisat 215 Saat
 • Mikro İktisat
 • Makro İktisat
 • Para – Banka – Kredi
 • Uluslararası İktisat
 • Türkiye Ekonomisi
 • İktisadi Doktrinler
 • Büyüme Kalkınma
 • Maliye 60 Saat
 • Maliye Teorisi
 • Bütçe
 • Kamu Gelirleri
 • Kamu Giderleri
 • Kamu Borçları
 • Vergi Hukuku
 • Maliye Politikası

Notlar:

 • Kurumumuzda Test ve Yazılı Sınavlara Yönelik Eğitim Verilmektedir.
 • KPSS Kurum Sınavlarına Yönelik Tüm Kaynaklar Ücretsiz Verilmektedir.
 • Mayıs Ayında Genel Tekrar ve Soru Çözümü Yapılmaktadır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Gruplarımız

 • Gruplar